OZNANILA na 6. nedeljo med letom, 17. 2. 2019

BLAGOR UBOGIM, GORJE BOGATINOM

Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!« (Lk 6,17.20-26)

UBOGI IN PONIŽNI

Blagri so najsvetejši del evangelija. Govor na gori lahko strnemo v eno samo besedo: ponižnost. Iz ponižnosti se rodi ljubezen. Če bi morali na kratko povzeti ves evangelij, bi to storili z dvema besedama: ponižnost in ljubezen. Kadar v evangeliju uporabimo pridevnik ponižen, ga vedno spremlja beseda ubog: ubog in ponižen. Ponižni se ne sramuje samega sebe in se ne žalosti, ne pozna občutkov krivde in ne berači za pomilovanje, ne vznemirja se in ne razburja, slabo vrača z dobrim. Ne išče samega sebe, živi le za druge. Zna odpuščati, vrata njegove jeze so zapahnjena.

NAPOVEDNIK

Otrokom želimo vesele in doživete zimske počitnice!

V petek, 22. februarja, bomo v baziliki obhajali praznik SEDEŽ APOSTOLA PETRA. Že v 4. stoletju so marsikje obhajali spomin na ustanovitev tega škofijskega sedeža. V Rimu so ob tej priložnosti posebej poudarjali izredno odliko Petrovega sedeža, da je Kristus sam dal Petru najvišjo oblast v Cerkvi.

Čemu je Jezus poklical apostole?
Jezus je imel ob sebi velik krog učencev, može in žene. Iz tega kroga je izbral dvanajst mož, ki jih je imenoval »apostoli« (Lk 6,12–16). Apostole je posebej poučeval in jim zaupal različne naloge: »Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike« (Lk 9,1–2). K zadnji večerji je Jezus vzel dvanajstere apostole in jim naročil: »To delajte v moj spomin« (Lk 22,19). (KKC 551–553, 567)
Apostoli so postali priče Jezusovega vstajenja in zanesljivi poroki njegove resničnosti. Po Jezusovi smrti so nadaljevali njegovo poslanstvo. Izbrali so naslednike za svojo službo: škofe. Nasledniki apostolov še danes izpolnjujejo pooblastilo, ki jim ga je dal Jezus: vodijo in učijo ter obhajajo bogoslužje. Povezanost apostolov je postala temelj edinosti Cerkve (apostolsko nasledstvo). Med dvanajsterimi je bil še in še opažen Peter, ki mu je Jezus podelil posebno veljavo: »Ti si Peter (skala) in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev« (Mt 16,18). Iz posebnega Petrovega položaja med apostoli je nastala papeška služba.
YOUCAT – katekizem za mlade

SEZNAM BRALCEV
Nedelja, 24. 2. 2019:

  • ob 8.30: 1. berilo: Davor Vohar, 2. berilo: Janko Trebše
  • ob 10.00: 1. berilo: Štefka Humar, 2. berilo: Karmen Podlesnik Marčič
  • ob 11.30: 1. berilo: Franc Smole, 2. berilo: Jana Sabo Bubanja
  • ob 19.00: 1. berilo: Claudio Korošec, 2. berilo: Suzana Markovič

DUHOVNA ISKRICA
IZROČITEV DNEVA
Moj Bog, podarjam ti vsa dejanja, ki jih bom danes storila; vsak utrip srca, vse misli in najpreprostejša opravila želim posvetiti s tem, da jih pridružim tvojemu neskončnemu zasluženju, ter zadostiti za svoje napake tako, da jih vržem v ognjišče tvoje usmiljenje ljubezni.
O, moj Bog, zase in za vse, ki so mi dragi, te prosim milosti, da bi popolnoma izpolnili tvojo sveto voljo, da bi iz ljubezni do tebe sprejeli veselje in bolečine tega minljivega življenja, zato da bi bili nekoč za vso večnost združeni v nebesih. Amen!
(sv. Terezija iz Lisieuxa)

SVETNIK TEDNA

MATIJA, apostol
24. februar
Da bi apostoli dopolnili apostolski zbor, so izmed dvainsedemdesetih učencev, ki so tudi spremljali Jezusa, izbrali dva najprimernejša kandidata. Pogoja sta bila: da je bil med Jezusovimi učenci od začetka njegovega javnega delovanja ter da je videl vstalega Gospoda. Žreb, za katerega so se apostoli odločili, je bil naklonjen Matiji. To, kar je zapisano ob njegovi izvolitvi, je tudi vse, kar vemo o tem »nadomestnem apostolu«. Jezusu se je pridružil in bil eden izmed dvainsedemdesetih učencev, ki jih je Jezus »poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti«. Odlikovali naj bi ga predvsem dve kreposti: ponižnost in ljubezen. Zlata legenda pripoveduje, da je misijonaril v Makedoniji, kjer je storil veliko čudežev in nazadnje umrl kot mučenec. Po drugih virih naj bi oznanjal krščanstvo najprej v Judeji, nato v Etiopiji, kjer je ustanovil tudi škofijo.
Na mučeniško smrt naj bi ga obsodil veliki duhovnik Anan II., ki je dal umoriti tudi Jakoba mlajšega.
Apostola Matija so najprej pobili s kamenjem, nato pa obglavili s sekiro.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.