Zgodovina na kratko

1164
Prva omemba gradu Marchburg.

1204
Prva omemba Maribora kot trga, ki se nahaja ob gradu.

1240
Prihod prvih manjših bratov v Maribor.

1254
Prva omemba Maribora kot mesta.

1278
Mesto se je začelo naglo razvijati.

1282
Samostan manjših bratov (minoritov) pri podružni cerkvici Marije Vnebovzete na Lentu.

1481
Maribor uspešno kljubuje obleganjem vojske ogrskega kralja Matije Korvina.

1532
Neuspešno obleganje Maribora s strani otomanske vojske.

1613
Prihod bratov kapucinov v Maribor.

25. januarja 1747
Prenos milostne podobe Matere Usmiljenja v Maribor, v minoritsko cerkev na Lentu.

1784
Zaradi jožefinskih reform morajo bratje kapucini zapustiti Maribor.
Kapucinski samostan in cerkev so prevzeli bratje minoriti z Lenta (od koder so morali iti), ki so s seboj prinesli tudi kip Matere Usmiljenja.
Nekdanja kapucinska cerkvica sv. Marije Vnebovzete, postane svetišče Matere Usmiljenja.

1786
Ustanovljena je predmestna župnija Sv. Marije, ki jo najprej upravljajo škofijski duhovniki.

1796
Bratje minoriti prevzamejo upravljanje predmestne župnije Sv. Marije.

1813
Zaradi pomanjkanja duhovnih poklicev so bratje minoriti zapustili Maribor.

1813-1864
Menjavanje upraviteljev župnije sv. Marije: bratom minoritom so sledili škofijski duhovniki, potem redemptoristi (1833-1848), pa zopet škofijski duhovniki.

1864
Na željo škofa Slomška njegov naslednik škof Stepišnik povabi v Maribor brate frančiškane iz Kalterna (tirolsko-štajerska provinca sv. Leopolda).
1. maja pridejo bratje frančiškani v Maribor.


Zgodovina na kratko (v PDF) >>>


Nov samostan in cerkev >>>
Zasedenost stavbe >>>
Bratje frančiškani v Mariboru skozi čas >>>