Teme

Teme na pripravi so (klikni na temo za podrobnejši opis):

Priprava poteka ob vikendih. Prvi del se prične ob petkih ob 18. uri in konča ob 20.00. Drugi del se prične ob sobotah ob 8.30 in zaključi ob 16.30 uri. Med sobotnim srečanjem je predviden čas za kosilo.

Teme se vsebinsko in oblikovno dopolnjujejo in nadgrajujejo, zato je obisk obeh delov priprave obvezen. K temu nas še bolj spodbujajo odzivi mnogih udeležencev, ki so potrdili, da je dosledno obiskovanje priprave pomenilo nov, boljši korak v njihovem odnosu. V primeru, da se priprave ne morete udeležiti tako v petek kot tudi v soboto v nobenem terminu, lahko v enem terminu pridete v petek, v drugem terminu pa v soboto, oz. obratno. V tem primeru se prijavite na oba termina.


Priprava na zakon v Mariboru >>>