“Nista več dva ampak eno meso”

Tretja delavnica na tečaju priprave na zakon v dekaniji Maribor

Voditeljica: Darja Kalamar Frece, univ. dipl. teol. in mag. psihosoc. pom.
Trajanje: 1,5 ure.
Način dela: predavanje z vmesnimi vprašanji in prikaz preko podob na predstavitvi.

Spregovorimo o posebnem vidiku rodovitnosti v zakonu, in sicer o odgovornem starševstvu, da bi bodoče zakonce spodbudili k odkritemu pogovoru na temo načrtovanja družine. Odgovorno starševstvo je veliko več kot zgolj načrtovanje, koliko otrok bosta zakonca sprejela v svojo sredo. Odgovorno starševstvo skozi vprašanje »Ali sva sedaj pripravljena sprejeti novo življenje?« vključuje oba zakonca, ki skupaj nosita odgovornost za vse odločitve v zakonskem in družinskem življenju. Ker odgovorna zakonca na to vprašanje skozi čas odgovarjata tako z »da« kot tudi z »ne«, predstavimo različne načine načrtovanja družine, da bi tako zakonca lažje izbrala svoj način, ki jima bo omogočal ravnanje v skladu z njuno takratno odločitvijo in poročno obljubo. Posebno poudarimo metode naravnega načrtovanja družine, ki vključujejo oba zakonca in vsakemu izmed njiju nalagajo posebno skrb. Ne gre namreč le za neke tehnološke postopke, temveč za način življenja, s katerim lahko zakonca nadgrajujeta svoj odnos in živita odgovorno starševstvo.


Teme priprave na zakon v Mariboru >>>