SV. MAŠE

Razmere v naši baziliki:

PRISLUHNI v živo (ob 9h sv. maša, ob 1830 rožni venec, ob 19h sv. maša):

Naroči svoj MAŠNI NAMEN! >>>

NEDELJA

22. januar

3. NEDELJA MED LETOM

8.30 za zdravje
10.00 za župljane
11.30 za + Rudija Rojsa in Nežo Jakopec
19.00 za + Anico Braune – GM22
PONEDELJEK

23. januar

Zaroka Marije in Jožefa

9.00 za župljane
19.00 za + Marijo Senekovič, obl., in Julijano Golja
~ za + Anico Braune – GM23
TOREK

24. januar

sv. Frančišek Saleški

9.00 za + mamo Marijo Črnic in brata Zorana
19.00 za + Anico Braune – GM24
~ za duše v vicah
SREDA

25. januar

MATI USMILJENJA

9.00 za + Hedviko Rapac
19.00 za + stara starša Ignaca in Terezijo Jošt
~ za + Anico Braune – GM25
ČETRTEK

26. januar

sv. Timotej in Tit

9.00 za + Josefa in Heinza
19.00 za spreobrnjenje družine
~ za + Anico Braune – GM26
PETEK

27. januar

sv. Angela Merici

9.00 za + iz družine Arnuš in Targuš
19.00 za + Julijo in sorodnike Švajncer
~ za + Anico Braune – GM27
SOBOTA

28. januar

sv. Tomaž Akvinski

9.00 za blagoslov župnije
19.00 za + Jožeta Sentočnika
~ za + Anico Braune – GM28
NEDELJA

29. januar

4. NEDELJA MED LETOM

8.30 za župljane
10.00 za + Olgo Sraka
11.30 za + Anico Braune – GM29
19.00 v dober namen, v zahvalo in blagoslov družin