ŽPS

Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet je skupina, ki povezuje vse ostale skupine v župniji. Izpolnjuje tisto načelo, ki govori, da morajo vse skupine stremeti k središču in delati za duhovno prenovo človeka. Župnijski pastoralni svet to željo podpira in izpolnjuje. Je namreč svetovalni organ župnika in prevzema odgovorne naloge, iz katerih nihče v župniji ni izpuščen.

Člana župnijskega pastoralnega sveta potrdi škof, s tem pa je vloga člana še bolj poudarjena.

Člani župnijskega sveta se srečujejo enkrat mesečno. Skupaj tudi opravljajo najrazličnejše projekte. Na začetku svojega mandata se razdelijo v komisije, ki pokrivajo različna področja v župniji.

Običajno so srečanja ŽPS na prvi petek v mesecu ob 20. uri.