ŽPS

Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet je skupina, ki povezuje vse ostale skupine v župniji. Izpolnjuje tisto načelo, ki govori, da morajo vse skupine stremeti k središču in delati za duhovno prenovo človeka. Župnijski pastoralni svet to željo podpira in izpolnjuje. Je namreč svetovalni organ župnika in prevzema odgovorne naloge, iz katerih nihče v župniji ni izpuščen.

Člana župnijskega pastoralnega sveta potrdi škof, s tem pa je vloga člana še bolj poudarjena.

Člani župnijskega sveta se srečujejo enkrat mesečno. Skupaj tudi opravljajo najrazličnejše projekte. Na začetku svojega mandata se razdelijo v komisije, ki pokrivajo različna področja v župniji.

Izvoljeni člani župnijskega sveta so:
– Vera FEGUŠ,
– Kornelija FERČAK,
– Tomaž FOLNOVIČ,
– Marjan GSELMAN,
– Darko LOVREC,
– Polona LOVREC,
– Aleš MARČIČ,
– Branka TREBŠE,
– Janko TREBŠE,
– Jernej TREBŠE,
– Bernardka URATNIK,
– Davor VOHAR.

Tem se bodo pridružili še člani, ki bodo predstavniki skupin v župniji.