Biblična skupina

Dobrodošli vsi, ki čutite ljubezen do Svetega Pisma in bi radi v skupini iskali pomene, ki sodobno prinašajo svetopisemsko sporočilo v naša življenja.

Skupino vodi Franček Smole in se dobiva na druge četrtke v mesecu ob 19.30.