Biblična skupina

Ta biblična skupina združuje zveste vernike, ki se običajno dopoldan udeležujejo svete maše ob 9. in tiste, ki sodelujejo v cerkvi pri češčenju Najsvetejšega. Dobrodošli vsi, ki čutite ljubezen do Svetega Pisma in bi radi v skupini iskali pomene, ki sodobno prinašajo svetopisemsko sporočilo v naša življenja.

Pri skupini običajno prebiramo Božjo besedo nedelje, ki prihaja.

Skupino vodi p. Franc Kovše in se dobiva ob ponedeljkih po 9. maši.