Nov samostan in cerkev

1892-1900
Gradnja novega samostana in cerkve.

1893
Kip Matere Usmiljenja so 2. julija 1893 prenesli iz nekdanje kapucinske/minoritske cerkve v novozgrajeni frančiškanski samostan, kjer je bila v pritličju vzhodnega krila urejena začasna kapela.

1895
V zvonika namestijo pet zvonov s skupno težo 8.920 kg, ki pa jih je pobrala I. svetovna vojna.

1900
Od leta 1900 je v glavnem oltarju novozgrajene cerkve milostni kip Matere Usmiljenja.
11. avgusta 1900 je škof Mihael Napotnik slovesno posvetil novo cerkev.
Cerkev je dobila tudi orgle, ki jih je izdelal mariborski orgelski mojster Jožef Brandl.

11. februar 1906
Cerkev sv. Marije, Matere usmiljenja, je pridružena in povezana s papeško baziliko Marije Velike v Rimu.

7. november 1906
Papež Pij X. je povzdignil romarsko cerkev v baziliko minor.

1924
Novih pet zvonov v skupni teži 7.012 kg.

1934-35
Obnova cerkvene strehe.

1938
Namestitev križevega pota kiparja Miloša Hohnjeca.
Še en zvon s težo 5.855 kg v čast Materi Usmiljenja.
Ti zvonovi so postali plen II. svetovne vojne.

1938-39
Obnova samostanske strehe.

1941-1978
V grobnici pod cerkvijo je bil pokopan bl. škof Anton Martin Slomšek.

1945
Obnova cerkvene in samostanske strehe.

1960
Obloga prezbiterija in cerkve s hotaveljskim marmorjem.

1961
Ureditev ozvočenja v cerkvi.

1965
Stene prezbiterija so bile poslikane s svetopisemskimi prizori, delo akademskega slikarja Staneta Kregarja.

1989-90
Obnova ostrešja in zamenjava strešne kritine na cerkvi in samostanu.

1992
Orgle so bile obnovljene in povečane.

1995
Ob stoletnici prvih zvonov so bili ponovno dvignjeni v zvonik trije novi zvonovi s skupno težo 3.700 kg.

2005
Obnova elektrifikacije v baziliki in novo ozvočenje.

2006-2007
Obnova lestencev v baziliki.

2007-2008
Obnova glavnega oltarja Matere Usmiljenja.
Obnova severne fasade bazilike Matere Usmiljenja.

2009-2010
Obnova 2. nadstropja samostana.

2010
Ureditev dejavnosti po etažah samostana:
Pritličje: pastoralne dejavnosti
1. nadstropje: Frančiškov študentski dom
2. nadstropje: samostanski prostori

2011-2012
Obnova fasade na pročelju in zvonikov bazilike Matere Usmiljenja.
Obnova stranskega oltarja Lurške Matere Božje.

2015
Obnova poslikav in pleskanje v notranjosti bazilike Matere Usmiljenja.

2015-2016
Ob svetem letu usmiljenja je imela tudi bazilika Matere Usmiljenja svetoletna vrata.

2017
Preureditev in obnova ogrevanja v pastoralnih prostorih in v študentskem domu.

2018
Ureditev dvorišča za parkirna mesta.

2019
Ureditev ogrevanja v baziliki Matere Usmiljenja.

2020
Obnova južne fasade samostana.
Preureditev in posodobitev štirih spovednic.

2022-2023
Posodobitev osvetlitve cerkve in ozvočenja.


Nov samostan in cerkev (v PDF) >>>


Zgodovina na kratko >>>
Zasedenost stavbe >>>
Bratje frančiškani v Mariboru skozi čas >>>