Zakon kot zakrament in pravni vidik sklenitve zakona

Predstavimo zakrament svetega zakona, povezano cerkveno pravo ter samo dejanje sklenitve zakona (pravni temelji zakona, kdo je sposoben za zakon, potrebne listine, zapisnik pred poroko, priprava bogoslužja). Opredelimo, kdaj je zakon sklenjen, kdaj izvršen, kdaj postane nerazvezljiv, kdaj je zakrament, kaj so posledice nezrelosti ali neiskrenosti pri sklenitvi, kaj je ničnost zakona in tako naprej.


Teme priprave na zakon v Mariboru >>>