BOŽJA BESEDA pri POROKI

Pri maši »ob poroki« in pri porokah brez maše, se lahko vzamejo naslednji svetopisemski odlomki. Vedno naj se izbere vsaj en svetopisemski odlomek, ki izrecno govori o zakonu. Ta berila so označena z zvezdico.

Berila iz stare zaveze

* 1 Mz 1,26-28.31
* 1 Mz 2,18-24
* 1 Mz 24,48-51.58-67
* Tob 7,6-14
* Tob 8,4-8
* Prg 31,10-13.19-20.30-31
Vp 2,8-10.14.16
Vp 8,6-7
* Sir 26,1-4.16-21
Jer 31,31-32.33-34

Berila iz nove zaveze

Rim 8,31-35.37-39
Rim 12,1-2.9-18
Rim 15,1-3.5-7.13
1 Kor 6,13-15.17-20
1 Kor 12,31-13,8
Ef 4,1-6
* Ef 5,2.21-33
Fil 4,4-9
Kol 3,12-17
Heb 13,1-4.5-6
* 1 Pt 3,1-9
1 Jn 3,18-24
1 Jn 4,7-12
Apd 19,1.5-9

Evangeliji

Mt 5,1-12
Mt 5,13-16
Mt 7,21.24-29
* Mt 19,3-6
Mt 22,35-40
* Mr 10,6-9
* Jn 2,1-11
Jn 15,9-12
Jn 15,12-16
Jn 17,20-26


Priprava na zakon v Mariboru >>>