Zasedenost stavbe

1900-1941
Novi samostan je bivališče bratov frančiškanov in nudi prostor različnim župnijskim dejavnostim.

V treh obdobjih (1901-1910, 1915-1925 in 1932-1941) so bili v samostanu nastanjeni tudi frančiškanski bogoslovci.

Od leta 1927 do 1934 so bivali v samostanu tudi frančiškanski gimnazijci.

1941
20. aprila je nemški Gestapo zasedel samostan za svoje potrebe. V kleti je bil zapor za ženske. Bratje frančiškani so bili odpeljani v pripor v meljsko kasarno, ostali so lahko samo trije starejši bratje: p. Valerijan, p. Severin in p. Emerik ter dva bolehna brata: br. Boštjan in br. Pashal.

1945
10. maja so nemški vojaki odšli iz samostana (in Maribora), v 1. nadstropje pa se je naselil partizanski vojaški tehnični odsek, ki je do konca poletja zapustil samostan.
Čez poletje so se vračali izseljeni bratje.
V 2. nadstropju je bila nameščena šoferska četa in izvidniška četa II. div. KNOJ-a ter invalidi in delavci podjetij za obnavljanje. Novembra se v vzhodno krilo 2. nadstropja naseli Glasbena šola.

1948
Postopoma so samostanski prostori prehajali v posest drugih.
28. 4. – nacionalizirana je samostanska vinska klet.
1. 5. – 2. nadstropje zasede Stanovanjski urad.
31. 12. – vzhodno krilo 1. nadstropja zasede Stanovanjski urad.
Bratom je preostal samo del prostorov v 1. nadstropju in del prostorov v pritličju.

1949
V 1. nadstropju dobijo prostor starokatoličani.

1948-2005
Od leta 1948 do leta 2005 so v 2. nadstropju delovale različne šole in internati, v delu 1. nadstropja in pritličja pa so bile različne pisarne in nekaj bivalnih sob za ljudi.

Od leta 1980 do 1985 so imele v pritličju svojo skupnost sestre FMM (Frančiškanke Marijine misijonarke)

V letih od 1961 do 2005 je v 2. nadstropju samostana domovalo škofijsko malo semenišče.

Po osamosvojitvi leta 1991 so prostori samostana počasi prehajali nazaj v last in posest bratov.

2009
Ustanovitev Frančiškovega študentskega doma Maribor.

2010
Ureditev dejavnosti po etažah samostana:
Pritličje: pastoralne dejavnosti
1. nadstropje: Frančiškov študentski dom
2. nadstropje: samostanski prostori


Zasedenost stavbe (v PDF) >>>


Zgodovina na kratko >>>
Nov samostan in cerkev >>>
Bratje frančiškani v Mariboru skozi čas >>>