Ob zvonjenju

Zjutraj, opoldne, zvečer – ob zvonjenju

Angel Gospodov je oznanil Mariji. In spočela je od Svetega Duha.
Zdrava Marija…

Glej dekla sem Gospodova. Zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava Marija…

In beseda je meso postala. In med nami prebivala.
Zdrava Marija…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

(v velikonočnem času)
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja,
prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja,
ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.
Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.