Poročni obred

Po berilu, evangeliju in pridigi vstanemo, nato duhovnik nagovori:

Draga zaročenca, prišla sta v cerkev, da bo Gospod Bog vpričo služabnika Cerkve in njenega občestva s svetim pečatom potrdil vajino ljubezen. Že s svetim krstom vaju je posvetil, zdaj pa vaju bo s posebnim zakramentom obogatil in utrdil, da bosta drug drugemu vedno zvesta in bosta mogla spolnjevati naloge zakonskega življenja. Zato vaju vpričo Cerkve vprašam:

I. in I. ali sta prišla sem neprisiljena in sta se svobodno z vsem srcem odločila, da skleneta zakon? DA

Ali sta pripravljena v zakonu vse življenje drug drugega ljubiti in spoštovati? DA

Ali sta pripravljena z vso ljubeznijo od Boga sprejeti otroke in jih vzgajati po nauku Kristusa in njegove Cerkve? DA


(duhovnik)
Bratje in sestre, združeni z vso Cerkvijo v nebesih in na zemlji se obrnimo k nebeškemu Očetu in ga prosimo, naj izlije na I. in I. milosti Svetega Duha.

Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
Sveta Marija, Božja mati – prosi za nas
Sveta Marija, mati Cerkve – prosi za nas
Sveta Marija, Kraljica družin – prosi za nas
Sveti Božji angeli – prosite za nas
Sveti Joahim in Ana – prosita za nas
Sveti Zaharija in Elizabeta – prosita za nas
Sveti Janez Krstnik – prosi za nas
Sveti apostoli in evangelisti – prosite za nas
Sveti Gospodovi mučenci – prosite za nas
Sveti Viktorin Ptujski – prosi za nas
Sveti Maksimilijan Celjski – prosi za nas
Sveti Maksim Emonski – prosi za nas
Sveta Monika – prosi za nas
Sveti Pavlin Oglejski – prosi za nas
Sveti Ciril in Metod – prosita za nas
Sveti Modest Gosposvetski – prosi za nas
Sveta Ema Krška – prosi za nas
Blaženi Anton Martin Slomšek – prosi za nas

Sveti I. (zavetnik ženina) – prosi za nas
Sveta I. (zavetnica neveste) – prosi za nas
Sveti(a) I. (zavetnik cerkve ali župnije) – prosi za nas
Vsi svetniki in svetnice Božje – prosite za nas

Po svojem učlovečenju – reši nas, o Gospod
Po svoji smrti in svojem vstajenju – reši nas, o Gospod
Po prihodu Svetega Duha – reši nas, o Gospod

Naj Cerkev, tvoja nevesta, raste v svetosti in čistosti – prosimo te, usliši nas
Blagoslovi in varuj I. in I. v svoji ljubezni – prosimo te, usliši nas
Za nas tukaj zbrane, da bi v moči svojega krsta sledili Kristusu v vsakdanjem življenju – prosimo te, usliši nas

Voditelj bogoslužja sklene litanije z naslednjo molitvijo:
Dobri Oče, poslušaj prošnje svoje Cerkve. Naj ta dva novoporočenca po priprošnji svetnikov
dospeta k polnosti življenja v tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
O. Amen.


Privolitev
(duhovnik)
Ko nameravata skleniti sveto zakonsko zvezo, si podajta desnici in vpričo Boga in njegove Cerkve izrazita svojo privolitev.

Slovilo:

(ženin)
Jaz I. (ime), sprejmem tebe I. (ime), za svojo ženo in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja.

(nevesta)
Jaz I. (ime), sprejmem tebe I. (ime), za svojega moža in obljubim, da ti bom ostala zvesta v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja.

(duhovnik)
Gospod Bog naj dobrotljivo potrdi to vajino privolitev, ki stajo izrazila vpričo Cerkve, in naj v vama dopolni svoj blagoslov. Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči.


Blagoslov prstanov
(duhovnik)
Blago + slovi, Gospod, ta prstana. Naj I. in I., ki ju bosta nosila, ohranita med seboj popolno zvestobo; ostaneta v tvojem miru, spolnjujeta tvojo voljo in vedno živita v vzajemni ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.
O. Amen.


Izročitev prstana

(ženin)
I.(ime neveste), sprejmi ta prstan v znamenje moje ljubezni in zvestobe. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. (izročitev prstana)

(nevesta)
I.(ime ženina), sprejmi ta prstan v znamenje moje ljubezni in zvestobe. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. (izročitev prstana)


Natisni obred (v PDF) >>>


Priprava na zakon v Mariboru >>>