Ministranti

Ministrant ali mašni strežnik je oseba, ki duhovniku pomaga pri izvedbi maše. Beseda ministrant izvira iz latinskega glagola ministrare = služiti.

Ministrant je ponavadi otrok ali mladenič, ki mašniku pomaga zlasti pri naslednjih opravilih:

  • priprava oltarja,
  • priprava darov (hostij in vina),
  • priprava mašne knjige,
  • prenašanje liturgičnih rekvizitov (križ, sveča, kadilnica, ipd),
  • pomoč duhovniku pri umivanju rok,
  • zvonenje z ročnimi zvončki pri pomembnejših delih maše

Svoje znanje si ministranti pridobivamo z udeležbo pri sveti maši in drugih obredih, ter s sodelovanjem na ministrantskih vajah.

Dobivamo se v zakristiji, kjer se učimo novih ministrantskih veščin, se poglabljamo v skrivnosti cerkvenega leta in svetih časov ter se družimo ob različnih igrah.

Kdor želi biti ministrant, se mora držati nekaterih navodil. Za ministranta naj ne mine nedelja brez svete maše. Ministrant naj redno in vredno prejema zakramenta svete evharistije in svete spovedi. Ministrant mora biti ponosen, da lahko sodeluje ob Gospodovem oltarju. Ministrant vestno izpolnjuje svoje verske in šolske dolžnosti in se izogiba vsemu, kar ni primerno za dobrega kristjana. Ministrant je dober in zvest prijatelj.

Ministrantsko skupino vodi br. Janez Papa.

Vabljeni na ministrantske vaje ob sobotah ob 10. uri.