MOLITVENI DAN ZA SINODO

31. maj 2023

Uvodni pozdrav

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.

Pesem: Povsod Boga – 1.k. (HG 112)

Povsod Boga, ljubljena Mati, mi hočemo povsod Boga:
Naj vlada Bog, Kralj naš oče, Gospod je zemlje in neba.
Svoj blagoslov, Marija, pošlji iz rajskih dalj.
Povsod Boga, on je naš Oče, povsod Boga, on je naš Kralj.

Molivec: Marija, Mati Božja in Mati Cerkve,
ki si zbirala k molitvi apostole
v pričakovanju Svetega Duha (prim. Apd 1,14),
ter tako omogočila misijonski polet,
»ki se je zgodil na binkoštni dan«.
Tebi izročamo sinodalno romanje vsega Božjega ljudstva.

Vsi: Sveta Marija, prosi za nas!

Molivka: Še zlasti spremljaj sinodalno pot Cerkve v Sloveniji,
da bomo odločneje med seboj sodelovali
in z novim žarom zaživeli svoje poslanstvo.

Vsi: Sveta Božja Mati, prosi za nas!

Molivec: Nebeška Mati, moli z nami in za nas.
Kaži nam pot in nas uči, kako naj z novim žarom
hodimo po poti nove evangelizacije.

Vsi: Mati Cerkve, prosi za nas!

Pesem: Povsod Boga – 4.k. (HG 112)

Povsod Boga, Cerkev naj sveta, v svobodi narode uči;
naj nosi luč Božje ljubezni, da bomo v njej edini vsi.
Svoj blagoslov, Marija, pošlji iz rajskih dalj.
Povsod Boga, on je naš Oče, povsod Boga, on je naš Kralj.


Molitev: STARŠA MOLITA /Izmenjaje oče in mati/

Oče: Dobri Bog, poklical si naju, da ti služiva na poti zakonskega življenja.
V svoji dobroti si blagoslovil najin zakon z novim življenjem
in nama zaupal skrb za najine otroke.

Mati: Združena z nebeško Materjo Marijo te prosiva:
pomagaj nama, da bova z odgovornostjo izpolnjevala starševski poklic.
Daj, da bova odprta in učljiva Svetemu Duhu,
ko otrokom pričujeva za tvojo ljubezen do vsakega od njih.

Oče: Razsvetljuj naju, da bova prav vodila in opogumljala svoje otroke,
da bodo odkrili vsak svoj poklic in z veseljem darovali svoje življenje za druge.

Mati: Nebeški Oče, prosiva te,
da bi najini otroci odkrili tvoj načrt zanje in z navdušenjem odgovorili nanj,
pa naj bo to poklic v poročeno življenje, v duhovništvo ali posvečeno življenje.

Oče: (V tihi molitvi izročimo Bogu naše družine – kratka tišina).
(ali desetka: ki je Svetega Duha poslal).

Mati: Kraljica družine, prosi za nas!

Pesem: Marija, ti pomagaj nam!
Naše nam družine vodi, vzgajaj v pravi jih svobodi!
Marija, Marija, le ti pomagaj nam, le ti pomagaj nam!


MOLIMO ZA DUHOVNIKE

Član ŽPS: Marija, Jezusova mati,
spremljaj na sinodalni poti naše duhovnike
in daj jim okušati veselje evangelija.
Vlivaj upanje in pogum na sinodalni poti
zlasti vsem tistim duhovnikom, ki na poti omagujejo.
Daj, da bodo z veseljem in novim apostolskim žarom
sodelovali drug z drugim in z njim zaupanimi verniki.
Varuj in vodi jih ter ohranjaj njihova srca v ljubezni in zvestobi.

Članica ŽPS: (Molimo za svetost in stanovitnost naših duhovnikov – kratka tišina).
(ali desetka: ki je postavil sveto evharistijo).
(Na koncu doda): Kraljica duhovnikov, prosi za nas!
Kraljica apostolov, prosi za nas!

Pesem: O Marija, naša ljuba Mati (SG 199)

Vse duhovne, o Marija Mati, sprejmi v milostno srce;
naše duše vedno jih težijo, naši grehi jih skrbe.
O Marija, o Marija, milostno imaš srce.
Prosi Sina, naj usliši njih molitve in prošnje.

B: MOLIMO ZA BOGU POSVEČENE

Molivec: Mati Marija, ozri se na nas,
ko prosimo za brate in sestre v različnih oblikah Bogu posvečenega življenja.
Naj živijo vredno klica, s katerim so bili poklicani (prim. Ef 4,1).
Na sinodalni poti prenove življenja Cerkve,
naj bodo kakor ti, s svojim življenjem
sodobnemu svetu čudovite priče Božje ljubezni.

Molivka: (V tihi molitvi molimo za vse Bogu posvečene – kratka tišina).
(ali desetka: ki si ga Devica v templju darovala).
(Na koncu doda): Kraljica devic, prosi za nas!
Kraljica vseh svetnikov, prosi za nas!

Kanon Taizé: Bog je ljubezen, svoje življenje mu podarite,
Bog je ljubezen, nič ne bojte se.

Ali Pesem:
Luč si za svet, kjer je tema si zarja, luč, ki odpira oči.
Luč in lepota, srce te proslavlja, s tabo se ne izgubim.
Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem:
“Bog in moj Gospod!” Zame si edini neizmerno vreden,
Jezus moj prijatelj čudovit (2X).


MOLIMO ZA STALNE DIAKONE

Molivka: MARIJA, ki si poslušala Božjo besedo in jo ohranjala v svojem srcu.
Tebi izročamo stalne diakone.
Uči jih, da bodo Božjo besedo v veri poslušali in z ljubeznijo oznanjali.
Uči jih sodelovanja in darovanja Božjemu ljudstvu.
Zlasti jim izprosi srce, čuteče za stiske malih, ubogih,
in kakorkoli pomoči potrebnih.
MARIJA, ponižna Gospodova služabnica,
daj, da bodo tudi diakoni na sinodalni poti voljno orodje
Kristusovega odrešenjskega delovanja.

Molivec: (V molitvi izročimo diakone, da bi služili po Kristusovem zgledu – kratka tišina).
(ali desetka: ki je oznanjal Božje kraljestvo).
(Na koncu doda): Mati usmiljenja, prosi za nas!
Mati upanja, prosi za nas!

PROSIMO MARIJO, MATER UPANJA IN TOLAŽBE

Mladinec: Marija, mati upanja, hodi z nami
po poti sinodalne prenove življenja Cerkve!
Uči nas oznanjati živega Boga;
pomagaj nam oznanjati Jezusa, edinega Rešitelja;

Mladinka: Naj postanemo vneti graditelji pravičnega sveta.
Radi naj pomagamo svojim bližnjim
ter z zaupanjem hodimo po poti miru,
medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.

Mladinec: Velikodušno naj odgovarjamo Jezusovemu klicu,
ga poslušamo, mu sledimo in ga ljubimo!
On je upanje Cerkve, upanje Evrope in vsega človeštva.

Mladinka: Mati Cerkve, ki si zbirala učence v pričakovanju Svetega Duha.
V tvoje varstvo izročamo škofe vsega sveta,
in vse druge, ki se bodo jeseni ob papežu Frančišku zbrali na sinodi v Rimu.
Izprosi jim luč Svetega Duha, vsem nam pa novo vnemo Vstalega,
da bomo z obnovljeno gorečnostjo prinašali evangelij tvojega Sina.

(Na koncu doda): Mati Cerkve, prosi za nas!
Pomoč Kristjanov, prosi za nas!
Zavetnica nove evangelizacije, prosi za nas!

Pesem: O luč nebeška (HG 194)

O luč nebeška, zvezda prekrasna, ki razsvetljuješ revno zemljo,
svetla podnevi, svetla ponoči, lepa in čista si kot nebo.
Mati Marija, z nami ostani, hudega brani zemeljski rod.

K tebi, Marija, radi hitimo, da ti povemo svoje gorje;
tvoja podoba, tvoja milina spet potolaži naše srce.
Mati Marija …

Ti nas poslušaj, ti nas usliši, kar te, Marija, prosimo zdaj:
mir nam nakloni, zdravje na zemlji, in pa izprosi sveti nam raj.
Mati Marija …