Molitveno bogoslužje na praznik Matere Usmiljenja


25. JANUAR
MARIJA, MATI USMILJENJA
slovesni praznik frančiškanske bazilike v Mariboru

1. večernice >>>
Povabilo >>>
Bogoslužno branje >>>
Hvalnice >>>
Dnevna molitvena ura >>>
2. večernice >>>


1. večernice

Pesem

Marija, Mati Usmiljenja,
Mati Božje milosti!
Grešnika poglej, kak pada
v brezno večne žalosti.

Tvoje milosti potreben
se pred tabo jaz solzim,
in čeravno nisem vreden,
biti tvoj otrok želim.

Sem po širni cesti hodil
pogubljenja večnega.
Svet hudoben me je zvodil
od Očeta dobrega.

Oh, zapravil sem dobrote
prevelike milosti.
Sem napolnil svoja pota
z grehi nehvaležnosti.

Dobra dela sem zamudil,
sem zapravil dragi čas.
Kako pozno sem se zbudil,
na Pastirja mili glas.

Marija, Mati usmiljenja,
usmili se, usmili se!
Mati mila, o Marija,
pros za me, prosim te. Amen.
(bl. Anton Martin Slomšek)

Psalmi

Odpev 1 Marija, Mati usmiljenja, obrni, naša Pomočnica, svoje milostljive oči v nas.

Ps 112
Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, *
hvalite ga in slavite.
Naj bo slavljeno ime Gospodovo *
zdaj in na veke.
Gospodovo ime naj bo hvaljeno *
od sončnega vzhoda do zahoda.
Gospod je vzvišen nad narode, *
njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.
Kdo je enak Gospodu, našemu Bogu? *
Vzvišen je nad nebo in zemljo.
Iz prahu dviga siromaka, *
iz blata povišuje ubožca.
Sprejme ga med izvoljene, *
med kneze svojega ljudstva.
Nerodovitni daje, da ima družino *
in je vesela mati med svojimi otroki.
Slava Očetu …

Odpev 1 Marija, Mati usmiljenja, obrni, naša Pomočnica, svoje milostljive oči v nas.

Odpev 2 Marija, Mati Usmiljenja, pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.

Ps 147
Hvali Gospoda, Jeruzalem, *
hvali svojega Boga, o Sion.
Utrdil je zapahe pri tvojih vratih, *
blagoslovil tvoje otroke v tebi.
Tvoji deželi daje živeti v miru, *
hrani te z najboljšo pšenico.
Na zemljo pošilja svojo besedo, *
njegovo oznanilo se hitro širi.
Snežno odejo razgrinja kot volno, *
kakor pepel potresa slano.
Točo siplje kot drobtine kruha, *
kaj more obstati pred njegovim mrazom?
Na njegovo besedo pa se vse raztaja, *
veter zaveje in stečejo vode.
Svojemu ljudstvu je oznanil svojo besedo, *
zakone in zapovedi svojim izvoljenim.
Tako ni storil nobenemu narodu, *
ni jim razodel svoje postave.
Slava Očetu…

Odpev 2 Marija, Mati Usmiljenja, pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.

Odpev 3 Marija, mati Usmiljenja, o milostljiva, o dobrotljiva, o ljubezniva Devica Marija.

Ef 1,3-10
Hvaljen Bog in Oče *
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *
z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *
da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *
naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu.
Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *
s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *
in odpuščanje grehov.
Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *
v vsej modrosti in razumnosti.
Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *
po svojem sklepu, ki ga je vanj položil.
To je izvršil v polnosti časov *
in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;
zedinil vse, kar je v nebesih, *
in vse, kar je na zemlji.
Slava Očetu…

Odpev 3 Marija, mati Usmiljenja, o milostljiva, o dobrotljiva, o ljubezniva Devica Marija.

Kratko berilo (Gal 4,4-5)
Ko je prišla polnost časa, je poslal Bog svojega Sina, rojenega iz žene, podrejenega postavi, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi tako prejeli posinovljenje.

Spev z odpevom
Marija, Odrešenikova mati, ostala si vedno devica.
Marija, Odrešenikova mati, ostala si vedno devica.
Božja Mati, prosi za nas.
Marija, Odrešenikova mati, ostala si vedno devica.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Marija, Odrešenikova mati, ostala si vedno devica.

Odpev k Moja duša Blagrovali me bodo vsi rodovi, ker se je Bog ozrl na svojo ponižno deklo.

Lk 1,46-55
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo …

Odpev k Moja duša Blagrovali me bodo vsi rodovi, ker se je Bog ozrl na svojo ponižno deklo.

Prošnje
Slavimo našega Odrešenika, ki si je Devico Marijo izbral za mater, in ga prosímo:
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Odrešenik sveta, z močjo svojega odrešenja si svojo mater vnaprej obvaroval slehernega madeža,
– varuj nas, da bomo živeli brez greha.
Naš Zveličar, Devico Marijo si izbral za svoje prebivališče in jo naredil za svetišče Svetega Duha,
– daj nam, da bomo tudi mi svetišče Svetega Duha za vekomaj.
Večna Beseda, svoji Materi si dal, da si je izbrala najboljši del, ki ji ne bo odvzet,
– daj, da jo bomo posnemali in iskali besede večnega življenja.
Kralj vseh kraljev, hotel si, da je bila tvoja Mati z dušo in telesom vzeta k tebi v nebesa,
– daj, da bomo hrepeneli le po tem, kar je nebeško.
Gospod nebes in zemlje, Marijo si izbral za kraljico, ki zdaj s teboj kraljuje v nebesih,
– daj nam, da bomo z njo deležni nebeške slave.

Oče naš.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, tvoje usmiljenje je neskončno; na priprošnjo blažene Device Marije, Matere Usmiljenja, nam podeli, da prejmemo tvoje milosti na zemlji in dosežemo večno slavo v nebesih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Na vrh >>>


Povabilo

Odpev Slavimo Gospoda, ko obhajamo praznik blažene Device Marije, Matere Usmiljenja.
Ps 99
S pesmijo slavite Gospoda, *
veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
Z veseljem služite Bogu, *
radostno vstopajte v njegovo svetišče. Odpev.

Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *
on nas je ustvaril.
Mi smo njegovo ljudstvo, *
skrbi za nas kot pastir za ovce. Odpev.

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite, *
Gospod je dober in usmiljen.
Rodovi prihajajo in odhajajo, *
on pa ostane zvest za vse čase. Odpev.

Slava Očetu… Odpev.

Na vrh >>>


Bogoslužno branje

Pesem

Premilo sonce v Maribor prisije,
da vernim žarke milosti razlije;
je že minilo mnogo let
želi razlivati jih spet.

Pod Tvoje varstvo se tud mi podamo,
za svojo pomočnico te poznamo.
V svoj plašč, Marija nas zavij
in naših grehov nas umij.

Marija, bodi naša ljuba mati,
otroci tvoji hočemo ostati;
ti Božje šibe varuj nas
in nam pomagaj slednji čas.

Ljubezen svojo tebi obnovimo
in srca svoja tebi izročimo.
Kot dete v hiši materni,
živeli bomo vsi. Amen.
(bl. Anton Martin Slomšek)

Odpev 1 Marija je prejela blagoslov od Gospoda, usmiljenje ji je izkazal Bog, njen odrešenik.

Ps 23
Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *
njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.
Sredi morja mu je dal močne temelje *
in ga utrdil nad vodami. —
Kdo pojde na Gospodovo goro, *
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *
ne misli hudega in ne snuje prevare.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *
in plačilo Boga, svojega odrešenika.
To je rod tistih, ki te iščejo, *
ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod, močni in silni, mogočni v boju.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod vesolja, on je kralj veličastva.
Slava Očetu…

Odpev 1 Marija je prejela blagoslov od Gospoda, usmiljenje ji je izkazal Bog, njen odrešenik.

Odpev 2 Najvišji te je izbral za svoje bivališče in te posvetil.

Ps 45
Bog je naša moč in naše pribežališče, *
v nesreči nam hitro pomaga.
Zato se ne bojimo, ko se trese zemlja, *
ko se na dno morja pogrezajo gore.
Naj hrumijo in bučijo silni valovi, *
naj besni vihar in se tresejo gore.
Dobrine vseh vrst osrečujejo Božje mesto *
in sveto bivališče Najvišjega.
Bog prebiva v njem, zato se ne poruši; *
Bog ga varuje od prvega svita.
Naj hrumijo narodi, naj se majejo kraljestva; *
ko Bog zagrmi, se strese vsa zemlja.
Z nami je Bog vsemogočni, *
Gospod je naš varuh.
Pridite in poglejte Gospodova dela, *
čudovita dela, ki jih izvršuje na zemlji.
Odpravlja vojne po vsem svetu, *
uničuje orožje in ga sežiga.
»Spreobrnite se in spoznajte, da sem jaz Bog rešitelj, *
vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.«
Z nami je Bog vsemogočni, *
Gospod je naš varuh.
Slava Očetu…

Odpev 2 Najvišji te je izbral za svoje bivališče in te posvetil.

Odpev 3 Veličastne reči se govorijo o tebi, Devica Marija.

Ps 86
Gospod ljubi svoje mesto na svoji sveti gori, *
Sion ima rajši kot vsa druga bivališča.
Veličastne reči so napovedane o tebi, *
o Božje mesto.
Razna ljudstva imajo zveze s tabo, *
različni narodi pridejo k tebi.
O Sionu se bo reklo: »Vsi po vrsti so bili tu rojeni, *
on sam, Najvišji, ga je uteméljil.«
Gospod zapiše v knjigo narodov: *
»Vse sem posinovil na Sionu.«
Rajali bodo in peli: *
»Ti si začetek našega veselja.«
Slava Očetu…

Odpev 3 Veličastne reči se govorijo o tebi, Devica Marija.

– Blagor tistim, ki poslušajo Božjo besedo.
– in jo ohranijo v svojem srcu.

PRVO BERILO

Iz prve kroniške knjige (17,1-15)
Božje obljube Davidovi hiši

Ko je David prebival v svoji palači, je rekel David preroku Natanu: »Glej, jaz stanujem v cedrovi palači, skrinja zaveze Gospodove pa je pod šotorskimi preprogami.« Natan je Davidu odgovoril: »Stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Bog je s teboj!« A še tisto noč je Natanu prišla božja beseda: »Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: ,Tako govori Gospod: Ti mi ne boš zidal hiše za stanovanje. Saj nisem prebival v hiši od dne, ko sem odpeljal Izraela, do tega dne, temveč sem potoval od enega šotora in prebivališča do drugega. Kjer koli sem hodil med vsem Izraelom, ali sem mar rekel kateremu izmed Izraelovih sodnikov, ki sem jim zapovedal pasti moje ljudstvo, besedo: Zakaj mi niste postavili cedrove hiše? Zdaj torej tako povej mojemu služabniku Davidu: ,Tako govori Gospod nad vojskami: Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil knez mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Naredil ti bom ime enako imenu velikašev na zemlji. Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga vanj zasadil, da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati in ga hudobneži ne bodo več stiskali kakor poprej, od časa, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. Vse tvoje sovražnike bom ponižal in ti oznanjam, da ti bo Gospod sezidal hišo. Ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, bom določil tvojega potomca, enega izmed tvojih sinov, za tvojega naslednika in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta mi bo sezidal hišo in njegov prestol bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče, on mi bo sin. Svoje milosti mu ne bom odtegnil, kakor sem jo odtegnil njemu, ki je bil pred teboj. Postavil ga bom v svoji hiši in v svojem kraljestvu na veke. Njegov prestol bo utrjen na veke.’«
Natančno po vseh besedah in po vsej tej prikazni je Natan govoril Davidu.

Spev
Res blagoslovljena si med ženami,* ker si Evino prekletstvo spremenila v blagoslov.
Po tebi je Oče blagoslovil vse ljudi, tvoji starši so našli zveličanje po tebi,* ker si Evino prekletstvo spremenila v blagoslov.

DRUGO BERILO

Iz pridige blaženega Antona Martina Slomška ob posvetitvi oltarja v stari cerkvi Matere Usmiljenja leta 1860

Kako srečni so vsi pravoverni kristjani, ki imajo v Mariji svojo ljubo Mater, Marijo božjo Porodnico, svojo mogočno pomočnico. Kristus jo je izročil vsakemu vernemu srcu, kakor na križu svetemu Janezu: »Sin, hči, glej, tvoja mati!« Trikrat srečni Mariborčani, verniki mesta Maribor, ki imajo milostno podobo Matere vsega Usmiljenja, ki svojim vernim deli milosti. Ona je sonce božjega usmiljenja vsem vernim častilcem.
Pobožna grofica Ivana Felicita Stubenberg se je maja 1746 podala na božjo pot k svetemu Frančišku Ksaveriju pri Gornjem Gradu. Zadovoljna je opravila svojo romarsko pobožnost in se srečno vrnila domov. Med potjo je prenočila v Konjicah, kjer je drugi dan, 23. maja 1746, pobožno prisostvovala pri sveti maši. Po maši je v zakristiji opazila star Marijin kip z božjim Detetom v desnici, ki ljubeznivo gleda po ljudeh, kot bi hotel reči: »Pridite, moji otroci, prosite svojo mater, karkoli želite!« Pobožna gospa si je že dolgo želela prav tako podobo. Srce se ji je vnelo zanjo. Gospoda župnika je prosila, naj ji kip proda. Kupčija je bila sklenjena in grofica se je vesela odpravila na pot s svojim največjim zakladom, s preprostim kipom Matere Usmiljenja. V Gradcu ga je dala prenoviti in bogato pozlatiti. Že med popravilom so nekateri prejeli posebne milosti, še mnogo več pa, ko ga je v svoji grajski kapelici nad Lipnico postavila v javno čaščenje. Od vseh strani so hodili v to kapelico častit Mater Usmiljenja. Njej v čast so prepevali pesmi, prosili milosti v dušnih in telesnih zadevah; v zahvalo za uslišane prošnje so poklonili marsikak lep dar. Grofica je spoznala, da je njena kapelica premajhna, da bi mogla sprejeti vse romarje, zato je 24. januarja 1747 kip Matere Usmiljenja poklonila redovnikom sv. Frančiška v Mariboru (minoritom), da bi Marija v njihovi lepi in precej prostrani cerkvi še bolj pomnožila svoje materinske milosti.
Tukaj se je Marija vernemu ljudstvu res izkazala kot Mati Usmiljenja. Iz vseh krajev Štajerske, Kranjske, Koroške, Hrvaške in Avstrije, celo od turške meje so romarji hodili sem, se priporočali Mariji in se ji zahvaljevali za prejete milosti. Maribor je postal imenitna božja pot, ker je Marija ponovno pokazala, da je Mati Usmiljenja. Papež Benedikt XIV. je 17. maja 1847 – ob stoletnici prihoda milostnega kipa v Maribor – podelil popoln odpustek vsem, ki med letom s spokornim duhom obiščejo to svetišče. Nekdanji Mariborčani so si prizadevali, da bi Marijo prav častili in slovesno obhajali njene praznike, posebno na praznik spreobrnjenja sv. Pavla (25. januarja), ki je obletnica prihoda milostnega kipa Matere Usmiljenja. Ni bilo nadlog in težav, v katerih se ne bi obračali k Mariji po pomoč in tolažbo. Imeli so jo v resnici za Mater Usmiljenja in Maribor za srečno mesto, ki ima takšno mater, dokler jo le prav otroško časti.

Spev
Srečna si Devica Marija in vse hvale najbolj vredna.* Iz tebe je izšlo sonce pravice, po katerem smo bili zveličani in odrešeni.
Z veseljem obhajamo praznik Matere Usmiljenja.* Iz tebe je izšlo sonce pravice, po katerem smo bili zveličani in odrešeni.

Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, tvoje usmiljenje je neskončno; na priprošnjo blažene Device Marije, matere Usmiljenja, nam podeli, da prejmemo tvoje milosti na zemlji in dosežemo večno slavo v nebesih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, k is teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Na vrh >>>


Hvalnice

Pesem

Roža premilostna,
polni zaupanja
smo se približali,
da ti potožimo svoje skrbi.

Strma je naš pot,
polna skušnjav in zmot,
strto nam je srce.
H komu naj dvigamo svoje srce?

Dvigni nas h Kristusu,
bednih prijatelju,
da nas popeljal bo,
s svojo ljubeznijo
v sveto nebo.

Mati Usmiljenja,
dvigni sirote,
vir vse dobrote,
dušam odpri! Amen.
(p. Krizostom Sekovanič, Gustek Rakuša)

Odpev 1 Marija, Mati Usmiljenja, pod Tvoje varstvo pribežimo vsaki čas.

Ps 62,2-9
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila.
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen.
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico.
Slava Očetu…

Odpev 1 Marija, Mati Usmiljenja, pod Tvoje varstvo pribežimo vsaki čas.

Odpev 2 Marija, Mati Usmiljenja, ne zavrzi naših prošenj glas.

Dan 3,57-88.56
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda.
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda.
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke.
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke.
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu.

Odpev 2 Marija, Mati Usmiljenja, ne zavrzi naših prošenj glas.

Odpev 3 Marija, Mati Usmiljenja, svoje otroke ob smrtni uri sprejmi nas.

Ps 149
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago.
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu.
Slava Očetu…

Odpev 3 Marija, Mati Usmiljenja, svoje otroke ob smrtni uri sprejmi nas.

Kratko berilo (Prim. Iz 61,10)
Glasno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja in me ogrnil s plaščem pravičnosti kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.

Spev z odpevom
Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil.*
Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil.
Sprejel jo je v nebeške dvore.*
Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.*
Gospod je Marijo izbral, pred vsemi drugimi jo je izvolil.

Odpev k Hvaljen Nebeška vrata so se po Evi vsem zaprla, po Devici Mariji pa so se vsem znova odprla.

Lk 1,68-79
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake.
Slava Očetu … Kakor je bilo …

Odpev k Hvaljen Nebeška vrata so se po Evi vsem zaprla, po Devici Mariji pa so se vsem znova odprla.

Prošnje
Slavimo našega Odrešenika, ki si je Devico Marijo izbral za mater, in ga prosímo:
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Sonce pravičnosti, pred teboj je brezmadežna Devica vzšla kot jutranja zarja,
– daj nam, da bomo vedno hodili v svetlobi tvojega obiskanja.
Večna Beseda, Marijo si izbral za svoje čisto bivališče,
– reši nas pokvarjenosti in varuj nas greha.
Naš Odrešenik, hotel si, da je pod tvojim križem stala tvoja Mati,
– daj nam, da bomo na njeno priprošnjo znali s teboj trpeti.
Predobri Jezus, ko si visel na križu, si Marijo izročil Janezu za mater,
– pomagaj nam tako živeti, da bo svet spoznal v nas njene otroke.

Oče naš.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, tvoje usmiljenje je neskončno; na priprošnjo blažene Device Marije, Matere Usmiljenja, nam podeli, da prejmemo tvoje milosti na zemlji in dosežemo večno slavo v nebesih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen

Na vrh >>>


Dnevna molitvena ura

Opoldne

Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.

Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resnični mir.

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

Odpev Karkoli vam poreče storite, je rekla Jezusova mati.

Ps 122
Svoje oči dvigam k tebi, *
ki prebivaš v nebesih.
Kot gledajo služabniki v svoje gospodarje, *
tako gledamo mi v tebe, svojega Gospoda.
Kot se ozirajo služabnice v svojo gospodinjo, *
tako se oziramo mi vate, dokler se nas ne usmiliš.
Usmili se nas, Gospod, usmili, *
zakaj silno smo že siti preziranja.
Zasmehujejo nas bogati in ošabni, *
vsi smo do kraja potrti.
Slava Očetu…

Ps 123
Premisli zdaj, Božje ljudstvo: *
Kaj bi bilo z nami brez Gospoda!
Ko so zoper nas vstali, bi nas žive požrli, *
ker so se v nas besno zagnali.
Preplavili bi nas kakor razdivjane vode *
in odnesli kakor hudournik.
Gospod, bodi zahvaljen, *
ker nas nisi njihovim zobem izročil.
Rešeni smo kakor ptica, *
ki se je ujela v lovčevo zanko.
Zanka se je pretrgala, *
in mi smo bili osvobojeni.
Naša pomoč je v Gospodu, *
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Slava Očetu…

Ps 124
Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: *
se ne gane, ostane na veke.
Kakor gore obkrožajo mesto Jeruzalem, *
tako Gospod vedno varuje svoje ljudstvo.
Brezbožni ne bodo vladali nad pravičnimi, *
da se pravični ne bodo navzeli krivice.
Gospod, osreči vse dobre, *
pomagaj poštenim.
Zavrzi krivične in hudobne na krivih potih, *
mir naj vlada Božjemu ljudstvu.
Slava Očetu…

Odpev Karkoli vam poreče storite, je rekla Jezusova mati.

Kratko berilo (Zah 9,9)
Močno se raduj, hči sionska, od veselja vriskaj, hči jeruzalemska! Glej, k tebi prihaja tvoj kralj, pravičen in zmagoslaven.

Blagor telesu Device Marije, –
ki je nosilo Sina večnega Očeta.

Sklepna prošnja
Molimo.Vsemogočni Bog, zaupamo v varstvo Matere Usmiljenja. Po njeni priprošnji naj bomo že tukaj rešeni vsakega zla, v nebesih pa deležni večnega veselja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Na vrh >>>


2. večernice

Pesem

Vse dobrote tega sveta
zapustiti zdaj želim,
vendar stopit pred Očeta,
ubogi grešnik se bojim.

K tebi Mati se obrnem,
k tebi, dete, pribežim;
tebi mile solze utrnem,
tebi dušo izročim.

Ti, Mati vsem usmiljena,
primi me za roko zdaj,
Pomočnica spokorjenih,
pelji k Bogu me nazaj.

S svojim Sinom, ljuba Mati,
spravi mene grešnika,
da mi hoče milost dati,
prosi Duha Svetega.

Pod tvoj plašč zagrinjaj,
mene pred sovražnikom,
v sveti raj me enkrat spremljaj,
k vsem nebeškim angelom.

In ko bodem moral vzeti
od tega sveta slovo,
zakramente daj prejeti
duši za popotnico.

Marija, Mati Usmiljenja,
usmili se, usmili se!
Mati mila, o Marija,
pros za me, prosim te! Amen.
(bl. Anton Martin Slomšek)

Odpev 1 Marija, Mati Usmiljenja, upanje si naše in naša tolažnica.

Ps 121
Razveselil sem se, ko so mi rekli: *
»V Gospodovo hišo pojdemo.«
Hitro smo stopili in že smo tukaj, *
pri vhodu v mesto Jeruzalem.
Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, *
trdno zidano in urejeno.
Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, *
kakor določa njegova postava.
Tu se razsoja pravica, *
tu je najvišje sodišče.
Prosite, kar je v mir svetemu mestu, *
naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.
Naj vlada mir za njegovim obzidjem *
in varnost v njegovih dvorih.
Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem: *
»Mir tebi, Jeruzalem!«
Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda *
ti želim vse dobro.
Slava Očetu…

Odpev 1 Marija, Mati Usmiljenja, upanje si naše in naša tolažnica.

Odpev 2 Marija, Mati Usmiljenja, k tebi vpijemo ubogi Evini otroci.

Ps 126
Če Gospod ne zida hiše, *
se zaman trudijo njeni zidarji.
Če Gospod ne varuje mesta, *
zaman čuje stražnik.
Zaman je vstajati pred svitom *
in sedeti pozno v noč pri delu.
Zaman je za kruh trdo delati, *
ko Bog daje zvestim dvojni delež.
Gospodov dar so tudi sinovi, *
Božje plačilo staršem so potomci.
Kakor si bojevnik pomaga s puščícami, *
tako so staršem v pomoč otroci iz mladosti.
Blagor človeku, ki jih ima obilo, *
ne bo osramočen in ne pozabljen.
Slava Očetu…

Odpev 2 Marija, Mati Usmiljenja, k tebi vpijemo ubogi Evini otroci.

Odpev 3 Marija, Mati Usmiljenja, k tebi vzdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.

Ef 1,3–10
Hvaljen Bog in Oče *
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *
z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *
da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *
naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu.
Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *
s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *
in odpuščanje grehov.
Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *
v vsej modrosti in razumnosti.
Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *
po svojem sklepu, ki ga je vanj položil.
To je izvršil v polnosti časov *
in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;
zedinil vse, kar je v nebesih, *
in vse, kar je na zemlji.
Slava Očetu…

Odpev 3 Marija, Mati Usmiljenja, k tebi vzdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.

Kratko berilo (Gal 4,4-5)
Ko je prišla polnost časa, je poslal Bog svojega Sina, rojenega iz žene, podrejenega postavi, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi tako prejeli posinovljenje.

Spev z odpevom
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.*
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.*
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.*
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.

Odpev k Moja duša Blagor ti, Marija, ki si verovala: zgodilo se bo, kar ti je napovedal Gospod.

Lk 1,46-55
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo …

Odpev k Moja duša Blagor ti, Marija, ki si verovala: zgodilo se bo, kar ti je napovedal Gospod.

Prošnje
Nebeški Oče je hotel, da častijo Marijo, mater njegovega Sina, vsi rodovi. Poveličujmo ga s hvalnicami, in vzklikajmo Mariji:
Marija, milosti polna, prosi za nas.
O Bog, Mariji si dal, da je mati usmiljenja in dobrote,
– naj čutijo njeno materinsko roko vsi, ki so v nevarnosti.
O Bog, hotel si, da je bila Marija v Jezusovem in Jožefovem domu gospodinja in mati,
– naj z njeno pomočjo vse družinske matere skrbijo za ljubezen in svetost v družini.
O Bog, Marijo si krepčal pod križem in jo ob Jezusovem vstajenju napolnil z veseljem,
– dvigaj potrte in jim utrdi upanje.
O Bog, Mariji si dal, da je bila pozorna na Božjo besedo in je hotela zvesto spolnjevati tvojo voljo,
– naj bomo po njeni priprošnji tudi mi res služabniki in učenci tvojega Sina.
O Bog, Marijo si v nebesih kronal za kraljico,
– naj se naši rajni z vsemi svetimi vekomaj veselijo v tvojem kraljestvu.

Oče naš.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, tvoje usmiljenje je neskončno; na priprošnjo blažene Device Marije, Matere Usmiljenja, nam podeli, da prejmemo tvoje milosti na zemlji in dosežemo večno slavo v nebesih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Na vrh >>>