Verouk / kateheza 2023/24

Osnovnošolska kateheza

Osnovnošolski verouk je pomemben del otrokove rasti k osebni zrelosti v veri in v življenju z občestvom Cerkve. Otroci se zbirajo pri veroučnih urah od ponedeljka do petka, sodelujejo pri bogoslužju in se udeležujejo še drugih dejavnosti.
Za uspešnost takega oblikovanja je izjemno pomembno sodelovanje s starši otrok, saj je oblikovanje v veri mogoče le, če pri tem sodeluje celotna družina.

skupina dan ura prostor voditelj
OTROŠKI
KATEHUMENAT
ponedeljek 14.30 katehetska soba p. Janez Papa
1. in 2. razred torek 17.00 katehetska soba Viktorija Pintarič
3. razred
PRVOOBHAJANCI
ponedeljek 16.30 katehetska soba p. Janez Papa
4. in 5. razred torek 15.00
18.00
katehetska soba Viktorija Pintarič
6. in 7. razred torek 16.00 katehetska soba Viktorija Pintarič
8. in 9. razred ponedeljek 15.30 katehetska soba p. Janez Papa
POBIRMANCI četrtek 16.30 katehetska soba p. Janez Papa
FRANČIŠKOVI OTROCI (FO)
1. sobota v mesecu 10.00 katehetska soba p. Janez + animatorji
MINISTRANTI 3. sobota v mesecu 10.00 zakristija p. Janez Papa

Poglej URNIK vseh dejavnosti (v PDF) >>>

V katehetskem letu 2023/24 bomo uporabljali:

1. in 2. razred 1. Božji otrok sem
3. razred 3. Kristjani praznujemo skupaj
4. in 5. razred 5. Prihajajo veliki junaki
6. in 7. razred 7. Kdo je ta? – učbenik
7. Kdo je ta? – delovni zvezek
8. in 9. razred Radi živimo

Srednješolski verouk

Mlad človek, ki oblikuje svojo življenjsko pot v Cerkvi in preko evangelija, bo gotovo iskal med zelo dobrimi rešitvami svojega življenja. Čeprav se v ponudbi današnjega sveta ponuja mlademu človeku marsikaj bolj uporabnega, je iskanje pravega življenjskega cilja v Cerkvi nekaj posebnega. Pogovarjamo se o temah osebnega zorenja in o aktualnih vprašanjih vere.
Vabimo vas, da se nam pridružite!
Mladinska srečanja vodi br. Janez Papa vsak četrtek ob 16.30.