SV. MAŠE

Razmere v naši baziliki:

POGLEJ bogoslužje V ŽIVO! >>>
PRISLUHNI v živo (ob 9h sv. maša, ob 1830 rožni venec, ob 19h sv. maša):

PRIJAVI se za udeležbo pri sv. maši >>>
Naroči svoj MAŠNI NAMEN! >>>

NEDELJA

11. april

2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA, BOŽ. USMILJENJA

8.30 za zdravje
10.00 za župljane
11.30 za + starše Žižek, Nerat in Gregorinčič
19.00 za + Čeček Zitterschlager
PONEDELJEK

12. april

sv. Julij I.

9.00 po namenu darovalca
9.00 za + Srečka Jakšeta
19.00 za + Jožefa in Karolino Lesjak
TOREK

13. april

sv. Martin I.

9.00 za + Marka in Ivo Jukić
9.00 za + Ivana in Magdo Kocmut
19.00 v zahvalo za Božje usmiljenje
SREDA

14. april

sv. Fronton

9.00 za + Marka Kocmuta
9.00 za + Jožefa Živka
19.00 za + Jožefa Majerleta
ČETRTEK

15. april

sv. Krescenc

9.00 za vse + iz družin Vrvar in Pediček
9.00 za + Mimico Turk
19.00 za + starše Dajčman in stare starše
PETEK

16. april

sv. Bernardka Lurška

9.00 za + moža Alojza Krajnerja in sorodnike
19.00 po namenu darovalke
~ po namenu (       )
SOBOTA

17. april

bl. Luciano Botovasoa

9.00 za + Stanka Erhartiča in sorodnike
19.00 za + Stanka in Bojana Erhartiča
~ po namenu (       )
NEDELJA

18. april

3. VELIKONOČNA NEDELJA

8.30 za župljane
10.00 za + Rudija Rojsa in sorodnike
11.30 za blagoslov
19.00 za zdravje