SV. MAŠE

Poglej bogoslužje V ŽIVO!

NEDELJA

18. avgust

20. nedelja med letom

sv. Helena

7.00 za župljane
8.30 za + iz družine Hanžič
10.00 za + Alojza Toplaka in sorodnike
11.30 za + Andreja in Ljudmilo Kopše
19.00 po namenu OFS
PONEDELJEK

19. avgust

sv. Janez Eudes

9.00 za + starše Mihaela in Viktorijo Kelc
19.00 za zdravje
~ za + Mateja Sabo
TOREK

20. avgust

sv. Bernard

9.00 v čast Materi Božji za zdravje
19.00 za + Franca Žvajkarja in sina Ivana
~ po namenu (83)
SREDA

21. avgust

sv. Pij X.

9.00 za + moža Alojza Kranerja in sorodnike
19.00 za + Mirka Vaserfala, obl.
~ po namenu (84)
ČETRTEK

22. avgust

Devica Marija Kraljica

9.00 za + Rudija Lovreca in sorodnike
19.00 za + Janeza Pfiferja in + starše
~ po namenu (85)
PETEK

23. avgust

sv. Roza iz Lime

9.00 za + Alojzijo Majcenović in Barbaro Oman
19.00 v zahvalo za srečen zakon
~ po namenu (86)
SOBOTA

24. avgust

sv. Jernej

9.00 za + Matija in Zofijo Satler
19.00 za + Antonijo Novak, pogr.
~ po namenu (87)
NEDELJA

25. avgust

21. nedelja med letom

sv. Ludvik IX.

7.00 za župljane
8.30 za + Marijo Rošker
10.00 v čast Materi Božji za zdravje
11.30 za + starše Onič in Lampe ter sorodnike
19.00 za blagoslov v življenju