SV. MAŠE

Poglej bogoslužje V ŽIVO! >>>
Naroči svoj MAŠNI NAMEN! >>>

NEDELJA, 2. avgust
8.30 za + Marijo Terševič
10.00 za + Koležnik in sestro Marijo Marko
11.30 za župljane
19.00 za + Jožeta Rapaca
   
PONEDELJEK, 3. avgust
9.00 po namenu Horvat
19.00 za + Marijana Mihelčiča
~ po namenu (     )
   
TOREK, 4. avgust
9.00 za + iz družine Simoniti
19.00 za + Mileno Potočnik
~ po namenu (     )
   
SREDA, 5. avgust
9.00 za + starše in brate Sabo
19.00 za uspešno zdravljenje
~ po namenu (     )
   
ČETRTEK, 6. avgust
9.00 v zahvalo ob 90. obletnici življenja
19.00 za + Mateja Sabo
~ po namenu (     )
   
PETEK, 7. avgust
9.00 po namenu FSR
19.00 za + Marijana Mihelčiča
~ po namenu (     )
   
SOBOTA, 8. avgust
9.00 za zdravje
19.00 za zdravje
~ po namenu (     )
   
NEDELJA, 9. avgust
8.30 za župljane
10.00 za zdravje Stanislava Zemljiča
11.30 za + Koležnik in sestro Marijo Marko
19.00 za zdravje vnuka in blagoslov družine
PONEDELJEK, 10. avgust
9.00 za + Jelko Žnidarec
19.00 za bodočega moža
~ po namenu (     )
   
TOREK, 11. avgust
9.00 za + Slavka Volmajerja
19.00 za reševanje kriz po svetu
~ po namenu (     )
   
SREDA, 12. avgust
9.00 za + Stanka in Bojana Erhartiča
19.00 za umiritev protestov
~ po namenu (     )
   
ČETRTEK, 13. avgust
9.00 za + Olgo Urbančič, pogr.
19.00 za + starše Jožefa in Marjeto Majerle
~ po namenu (     )
   
PETEK, 14. avgust
9.00 na čast Materi Božji
19.00 za + Marijo Folnovič
~ po namenu (     )
   
SOBOTA, 15. avgust, Marijino vnebovzetje
8.30 za župljane
10.00 za + Majdo Gabrovšek in Marka Hvala
11.30 za + Slavka Zemljiča
19.00 za + Koležnik in sestro Marijo Marko
   
NEDELJA, 16. avgust
8.30 za + Vilija Ošlaka
10.00 za župljane
11.30 v zahvalo in blagoslov (Eva)
19.00 za + Jožefa in Karolino Prelc iz Darka
PONEDELJEK, 17. avgust
9.00 za + Stanka in Bojana Erhartiča
19.00 na čast sv. Jožefini Bakhiti
~ v zahvalo in blagoslov
   
TOREK, 18. avgust
9.00 na čast sv. Leopoldu Mandiču
19.00 za + Alojza Toplaka in domače
~ po namenu (     )
   
SREDA, 19. avgust
9.00 za + st. starše Perota in Mando Topalović
19.00 za + Ivana in Ano Trebše
~ po namenu (     )
   
ČETRTEK, 20. avgust
9.00 za + Metodija Panevskega, pogr.
19.00 za vse + Dajčman
~ po namenu (     )
   
PETEK, 21. avgust
9.00 za + očeta in vse + iz družine Vaserfal
19.00 za + Rozalijo in Stanka Kajba ter sorodnike
~ po namenu (     )
   
SOBOTA, 22. avgust
9.00 za + Janeza Pfeferja in starše
19.00 za + starše Kokol in Zajc ter sorodnike
~ po namenu (     )
   
NEDELJA, 23. avgust
8.30 za + Alojza Sukiča
10.00 za župljane
11.30 za + Koležnik in sestro Marijo Marko
19.00 v zahvalo
PONEDELJEK, 24. avgust
9.00 v zahvalo in blagoslov družine Zvone
19.00 za + Janeza Breganta
~ po namenu (     )
   
TOREK, 25. avgust
9.00 za zdravje
19.00 za + iz družine Žvajkar
~ po namenu (     )
   
SREDA, 26. avgust
9.00 za + Alojza Kranerja, obl., in sorodnike
19.00 za Božje varstvo otrok in vnukov
~ po namenu (     )
   
ČETRTEK, 27. avgust
9.00 za zdravje Kovačec
19.00 za + Alojza Horvata in + starše Horvat
~ po namenu (     )
   
PETEK, 28. avgust
9.00 za + Knuplež in Šnofl
19.00 v zahvalo za otroke
~ po namenu (     )
   
SOBOTA, 29. avgust
9.00 za + Miro Čaja ter žive in + sorodnike
19.00 za + sosede
~ po namenu (     )
   
NEDELJA, 30. avgust
8.30 za župljane
10.00 za + sorodnike
11.30 za + Jožeta Wagnerja, obl.
19.00 za zdravje