Karitas

Eden izmed temeljev naše vere je tudi krščanska dobrodelnost. Že sv. apostol Janez pravi: Bog je ljubezen. Kako dragoceno je, da moremo to ljubezen tudi uresničevati in jo dejansko živeti!

Ena izmed nepogrešljivih oblik krščanske dobrodelnosti in ljubezni do bližnjega je tudi župnijska Karitas. V njej delujejo prostovoljci, ki svoj čas darujejo za bližnjega. Poleg delitve hrane in oblačil, ki se zdi na prvi pogled glavna naloga, stojijo za tem še večje naloge. V sodobnih kriznih časih je na ramenih prostovoljcev tudi zbiranje živil in hrane, obiskovanje prejemnikov in jasna podoba o njihovi upravičenosti do pomoči.

Župnijsko Karitas že več let marljivo vodita Marica in Zlatko Fleisinger, ki jima pomagajo tudi prostovoljci.

Župnijska Karitas je odprta ob torkih od 17. do 19. ure, razen ob praznikih.
E-mail: karitas@bazilika.info
Telefon: 041 280 506

Vabimo vas, da prostovoljno nekaj časa darujete naši župnijski Karitas. Tudi darovi, ki jih želite nameniti ubogim, bodo preko naše župnijske Karitas gotovo našli prave prejemnike: na prvo mesto bi postavili uboge, ki prihajajo k nam po pomoč. Na nas se vsak dan obrača veliko ljudi in prosijo za pokritje stroškov, za osnovne življenjske potrebščine ter še kaj, kar bi jim pripomoglo k znosnejšemu življenju. K temu prispeva tudi materialna pomoč. Prosilce in finančna sredstva usmerjamo k župnijski Karitas, ki darove nameni tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Delo naših delavcev župnijske Karitas je zelo vestno in opravljeno z ljubeznijo.

Če bi želeli darovati za župnijsko Karitas, to lahko storite preko TRR Župnije sv. Marija Maribor:
SI56 0228 5026 2075 544 (NLB d.d.) s pripisom “ZA ŽUPNIJSKO KARITAS”.