OZNANILA na 13. nedeljo med letom, 27. 6. 2021

JEZUS POKLIČE DEKLICO NAZAJ V ŽIVLJENJE

Ko se je tisti čas Jezus prepèljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jaír po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: »Moja hčerka je v zadnjih zdihljajih. Pridi in položi roke nanjo, da ozdraví in ostane pri življenju!« In odšel je z njim.
Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je že dvanajst let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč: »Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena.« In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge.
Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Obrnil se je v množici in rekel: »Kdo se je dotaknil moje obleke?« Njegovi učenci so mu govorili: »Saj vidiš, kako množica pritiska nate, pa praviš: ›Kdo se me je dotaknil?‹« Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se vrgla predenj in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge!«
Ko je še govóril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru: »Tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ učitelja?« Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: »Ne boj se, samó veruj!« In nikomur ni dovôlil, da bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In posmehovali so se mu. On pa je vse odslôvil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: Deklica, rečem ti, vstani! Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naróčil, naj tega nihče ne izve, in je vêlel, naj ji dajo jesti.
(Mr 5,21-43)

NAPOVEDNIK
Pri sv. maši ob 8.30 prepeva ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBOR.

NOVI ČLANI ŽPS
Minulo nedeljo, 20. 6. 2021, so bili izvoljeni novi člani ŽPS. ŽPS je sestavljen iz voljenih članov, članov po župnikovi izbiri in članov po službi.
Izvoljeni so bili: Tomaž Folnovič, Aleš Frece, Darko Lovrec, Polona Lovrec, Aleš Marčič, Branka in Janko Trebše.
Po župnikovi izbiri so člani: Cecilija Oblonšek, Avguštin Petek in Darko Vrbnjak.
Po službi so člani ključarji in predstavniki skupin: Marica (Karitas) in Zlatko Fleisinger (ključar in Karitas), Marjan Gselman (ključar in Karitas), Avguštin Kikl (ŽPZ), Franc Smole (Laudamus) in Bernardka Uratnik (tajnica ŽPS).

SV. PETER in PAVEL
V petek, 29. junija, je slovesni praznik apostolov Petra in Pavla. Svete maše bodo po nedeljskem redu. Na ta dan lahko v naši baziliki prejmete POPOLNI ODPUSTEK.

POPOLNI ODPUSTEK
Odpustek je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi pogoji ob pomoči Cerkve, katera v službi odrešenja z oblastjo razdeljuje in naklanja zaklad zadostitev Kristusa in svetnikov.
Popolni odpustek lahko prejmemo le enkrat na dan, delnega pa tudi večkrat. Pri popolnem odpustku se nam odpustijo vse časne kazni. Popolne in delne odpustke lahko naklonimo dušam v vicah po načinu priprošnje, ne pa živim na zemlji; njim lahko pomagamo, da se sami odločijo zanje.
Pogoji za prejem odpustkov:
– nenavezanost na greh;
– prejem zakramenta sv. spovedi;
– vreden prejem svetega obhajila;
– molitev po namenu svetega očeta (vera, očenaš in zdravamarija ter slavaočetu);
– dejanje (v tem primeru vstop v našo baziliko)

GENERALNI KAPITELJ
Od 3. do 18. julija bo v Rimu pod naslovom »Obnavljamo svojo vizijo, objemamo svojo prihodnost« potekal generalni kapitelj reda manjših bratov.
Vsakih šest let se zberejo provincialni ministri in izvolijo novo generalno vodstvo ter pregledajo minulo delo in začrtajo smernice življenja in dela za naprej.

KORONAVIRUSNI UKREPI
V naši baziliki je lahko 83 oseb oz. gospodinjstev.

Pred vstopom v cerkev si nadenite zaščitno obrazno masko in si razkužite roke! V cerkvi ohranjajte medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Ob nedeljah je prenos sv. maše ob 8.30 na TV Exodus. Vsak dan lahko poslušate vsa bogoslužja prek naše spletne strani.

Za SV. SPOVED smo na voljo v spovednicah v cerkvi med vsako sv. mašo. Spovednice imajo urejen prezračevalni sistem, vstopite pa pri zeleni lučki. Imejte masko in razkužene roke!

PAPEŽ FRANČIŠEK
Kateheza pri splošni avdienci,
23. junija 2021

Uvod v Pismo Galačanom
Prva značilnost tega pisma je veliko evangelizacijsko delo apostola, ki je med svojimi misijonarskimi potovanji vsaj dvakrat obiskal skupnost v Galatiji. Pavel se obrača na kristjane na tem ozemlju. Ne vemo natančno, na katero geografsko območje se nanaša, niti ne moremo z gotovostjo potrditi datuma, ko je pismo napisal. Vemo, da so bili Galačani starodavno keltsko prebivalstvo, ki se je po mnogih preobratih naselilo na tem prostranem ozemlju Anatolije, katere glavno mesto je bila Ankira, današnja Ankara, glavno mesto Turčije. Pavel poroča samo to, da je zaradi bolezni bil prisiljen ustaviti se na tem območju (prim. Gal 4,13). Sveti Luka v Apostolskih delih pa namesto tega najde bolj duhovni povod. Pravi, da »so potovali skozi Frigijo in deželo Galačanov, ker jim je Sveti Duh branil, da bi oznanjali besedo v provinci Aziji« (prim. Apd 16,6). Ti dve dejstvi si ne nasprotujeta: prej kažeta, da pot evangelizacije ni vedno odvisna od naše volje in naših načrtov, ampak zahteva pripravljenost, da se pustimo oblikovati in gremo po drugih poteh, ki niso bile predvidene. […] Kar vendarle ugotavljamo, je, da je apostol pri svojem neutrudnem evangelizacijskem delu uspel ustanoviti več majhnih skupnosti, razkropljenih po ozemlju Galatije.

Vir: www.vaticannews.va

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.