OZNANILA na Cvetno nedeljo, 5. 4. 2020

BLAGOSLOVLJEN, KI PRIHAJA V GOSPODOVEM IMENU
Veličasten je moral izgledati ta Jezusov prihod v Jeruzalem. Množice, spremstvo, »špalir«, mahanje z palmovimi vejami in oljkami … Predenj so na tla polagali svoje plašče in mu vzklikali: »Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Blagoslovljêno kraljestvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja! Hozána na višavah!«
Kdo si ne bi zaželel takega sprejema? Vsi so ga navdušeno pričakovali in ga sprejeli … blagoslavljali so njegov prihod. In on je mirno jezdil na osličku in jim mahal v pozdrav. Kakšna idilična podoba.
Vendar ni bilo vse tako preprosto. Ta podoba se je v nekaj dneh razblinila kot milni mehurček. Lepe besede so postale pljunki in žalitve. Mahanje s palmovimi vejami in oljkami se je spremenilo v žuganje s pestmi. Radostno vzklikanje se je razraslo v rjoveče zahtevanje križanja. Polaganje plaščev predenj mu je odvzelo še njegovo suknjo. Žrebali so zanjo. Kako smo ljudje nepredvidljivi. Enkrat smo navdušeni do konca, v naslednjem trenutku pa smo že popolnoma nasprotnega mnenja. Zakaj tako nihamo, zakaj smo tako nestabilni?
Jezus je vedno odkrito govoril in učil, pa so ga vendar napačno razumeli in v njem pričakovali političnega rešitelja, ki jih bo rešil okupatorske oblasti Rimljanov. Zato, ker so nekateri prenapeteži hoteli spremeniti namen njegovega prihoda in ga spremeniti v zmagovalni pohod na Rimljani. On pa je prišel, da bi nas naučil ljubiti in spoštovati, videti in prisluhniti. Te prenapeteže bi lahko primerjali našim medijem, ki vedno navijajo in protežirajo, dajejo prednost svojim ciljem, ki jih vsiljujejo množicam. In tako se ustvarja javno mnenje. Če se laž velikokrat pove, postaja v zavesti ljudi to resnica… Le kako je lahko iz množice pristašev nastala v tako kratkem času nahujskana množica, ki je zahtevala njegovo smrt? Lahko se čudimo, zmajujemo z glavo, ali pa ugotovimo, da smo mi velikokrat podobni tej množici. Kolikokrat se damo zapeljati medijem, javnemu mnenju,…
Kdaj smo se nazadnje odločili za kako stvar po lastnem razmisleku in ne glede na mnenje drugih? Veliki teden, ki je pred nami, nam s svojo vsebino trka na srce: Ga boš tudi ti obsodil in zahteval križanje, zato, ker se ti ne da ljubiti in spoštovati? Ali pa boš stopil k njemu in mu pomagal nositi križ.

Obvestilo slovenskih škofov >>>

NAPOVEDNIK
Vsa bogoslužja lahko spremljate preko naše spletne strani www.bazilika.info/prenos, ob nedeljah pa ob 8.30 na TV Exodus.

Popoldne ob 15. uri je v naši baziliki DEKANIJSKI KRIŽEV POT, ki ga lahko spremljate preko naše spletne strani.

Katehetsko gradivo za verouk doma.

VELIKI ČETRTEK, 9. aprila
Spomin zadnje večerje – prve sv. maše in duhovništva. Po vsej Sloveniji bomo sv. mašo obhajali ob 18. uri. Lahko spremljate bogoslužje iz naše bazilike preko naše spletne strani ali pa prenos iz soboške stolnice na TV Exodus. Čez dan priporočamo molitev rožnega venca za duhovne poklice.

VELIKI PETEK, 10. aprila
Priporočamo molitev žalostnega dela rožnega venca križevega pota ob 15.00 (prek naše spletne strani ali na Radiu Ognjišče). Prav tako ste povabljeni, da spremljate križev pot papeža Frančiška v Rimu (TV SLO 1 zvečer).
Ob 18. uri bomo obhajali obrede velikega petka, ki jih lahko spremljate prek naše spletne strani.
V kolikor ne boste mogli spremljati, sami preberite pasijon po Janezu.

Kaj je strogi post in za koga ne velja?
Strogi post (odpoved mesu in da se lahko le enkrat v dnevu do sitega najemo) ne velja za vse, ki so mlajši od 18 let ali starejši od 60 let, ter za nosečnice in bolnike.

VELIKA SOBOTA, 11. aprila
Blagoslov jedil
Škofje določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji, radiu ali internetu.
Pripravite velikonočna jedila in se udeležite prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz naše bazilike ob 15. uri prek naše spletne strani (iz mariborske stolnice bo prenos na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in na TV SLO 2 ob 17.30).
Obenem lahko doma sami spoštljivo blagoslovite jedila.

Kako doma blagoslovim velikonočna jedila?
1. Znamenje križa
2. Desetka rožnega venca
3. Božja beseda
Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne.
Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen.
Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Velikonočna vigilija
V Sloveniji bomo povsod obhajali velikonočno vigilijo ob 20. uri. Povabljeni, ste da spremljate obred prek naše spletne strani s prižganimi svečami v svojih domovih.
Vabljeni k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, 12. aprila
Vstajenjske procesije letos odpadejo.
Škofje vabijo vse vernike v Sloveniji, da se zjutraj zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo molitev z blagoslovom.

Blagoslov velikonočnega zajtrka
1. Znamenje križa.
2. Oče naš.
3. Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. maše bomo darovali (brez udeležbe ljudstva) ob običajnih nedeljskih urah (8.30, 10h, 11.30 in 19h). Kot ponavadi ob nedeljah, bo prenos sv. maše po TV Exodus ob 8.30.
Vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.20).
Spremljajte tudi prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

ZVONJENJE
Zvonjenje poteka ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih v priprošnjo Mariji za konec epidemije. Vsak ponedeljek ob 20.00 pa zvonimo z velikim zvonom in vabimo k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan lahko prižgete sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.

MAŠNI NAMENI
S svojim mašnim namenom se lahko zahvalimo za prejete dobrote, prosimo za blagoslov ljudi, dogodkov in življenja pred nami, za zdravje, za potrpežljivo prenašanje trpljenja, priporočamo božjemu usmiljenju naše pokojne sorodnike, prijatelje in dobrotnike.
Sprejemamo mašne namene za mesec maj. Glede prostih terminov preverite na spletni strani www.bazilika.info/mase, kjer izpolnite obrazec oz. pokličite po telefonu 02 22 85 110.
Svoje darove za vzdrževanje cerkve in mašne namene lahko nakažete na TRR: SI56 0228 5026 2075 544
Koda namena: CHAR
Namen: Dar za cerkev
Sklic: 00 20200405

Dar posebnih odpustkov okuženim s COVID-19, družinskim članom, zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike
Apostolska penitenciarija je 19. marca 2020 izdala dekret, s katerim podeljujejo vernikom poseben odpustek.
Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, križevem potu ali pri drugih oblikah pobožnosti ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in sestram z željo, da bi izpolnili običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim bo to mogoče. Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo obolelim za koronavirusom v skladu z besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak način deležni daru popolnega odpustka pod istimi pogoji.
Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi.
Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (v tem primeru nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima vernik pri sebi razpelo ali križ (prim. Enchiridion indulgentiarum, štev. 12).

PAPEŽ FRANČIŠEK
Kateheza pri splošni avdienci, 1. aprila 2020

Razumeti, kaj je »čistost srca«
Pomembno je torej razumeti, kaj je »čistost srca«. Da bi to mogli storiti, si moramo zapomniti, da v Svetem pismu srce ne predstavlja le čustev, ampak je najintimnejši prostor človeškega bitja, notranji prostor, kjer je oseba tisto, kar resnično je. Tako je s svetopisemskega vidika.
Matejev evangelij pravi: »Če je luč, ki je v tebi, tema, kako velika je tema!« (6,23). Ta »luč« je pogled srca, je perspektiva, sinteza, točka, s katere se bere stvarnost (prim. Veselje evangelija, 143).
Vendar pa kaj pomeni »čist«? Kdor je čist v srcu, živi v Gospodovi prisotnosti, v srcu ohranja to, kar je vredno v odnosu z Njim; le tako lahko živi »poenoteno«, dosledno življenje, ki ni vijugasto, ampak preprosto.
Pustiti se učiti in voditi Svetemu Duhu
To notranje očiščenje pomeni prepoznavanje tistega dela srca, ki je pod vplivom zla – »Veste, oče, jaz čutim tako, mislim, tako, gledam tako, in to je slabo«: prepoznati je potrebno del, ki je slab, ki je obdan z zlom –, da bi razumeli, kako se vedno pustiti učiti in voditi Svetemu Duhu. Pot od srca, ki je bolno, grešno in ne more dobro videti stvari, ker je v grehih, k polnosti luči srca je delo Svetega Duha. On je tisti, ki nas vodi, da hodimo po tej poti. Preko te poti srca torej pridemo do tega, da vidimo Boga.

Vir: www.vaticannews.va

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.