MLAJŠI IZOBRAŽENCI

Srečanja mlajših izobražencev, ki ne sodijo več v študentsko skupino, nimajo pa še možnosti biti v zakonski skupini …
Vabljeni mladi od 23. do 35. leta!
Predvidoma bomo začeli s srečanji ob sredah ob 20. uri v mesecu februarju (9. 2. 2022).
Vabljeni fantje in dekleta!
Zainteresirani se javite na zupnija@bazilika.info