VELIKONOČNO VOŠČILO


Prestrašile so se in povesile obraz k tlom.
Ona dva pa sta jim rekla: »Kaj iščete živega med mrtvimi?
Ni ga tukaj, temveč je bil obujen.
Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji:
‘Sin človekov mora biti izročen v roke grešnih ljudi,
biti mora križan in tretji dan vstati.’« (Lk 24,5-7).


Križ in grob sta na pogled strašljiva, vendar smrt nima zadnje besede.
Jezus je vstal in živi!
Želimo vam blagoslovljene in doživete velikonočne praznike!

bratje frančiškani