Znaš našteti – znaš živeti?

Deset božjih zapovedi, blagri, cerkvene zapovedi, šest resnic, zakramenti, dela usmiljenja…

zapovediDeset božjih zapovedi:
1. Veruj v enega Boga.
2. Ne skruni božjega imena.
3. Posvečuj Gospodov dan.
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji.
5. Ne ubijaj.
6. Ne nečistuj.
7. Ne kradi.
8. Ne pričaj po krivem.
9. Ne želi svojega bližnjega žene.
10. Ne želi svojega bližnjega blaga.

Največja in prva zapoved: (Mt 22,37-39Mt 22,37-39
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

37 Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. 38 To je največja in prva zapoved. 39 Druga pa je njej podobna: Ali enaka. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

WP-Bible plugin
)
– Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.
– Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

Blagri:
1.BLAGOR UBOGIM V DUHU, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
2.BLAGOR KROTKIM, kajti deželo bodo podedovali.
3.BLAGOR ŽALOSTNIM, kajti potolaženi bodo.
4.BLAGOR LAČNIM IN ŽEJNIM PRAVIČNOSTI, kajti nasičeni bodo.
5.BLAGOR USMILJENIM, kajti usmiljenje bodo dosegli.
6.BLAGOR ČISTIM V SRCU, kajti Boga bodo gledali.
7.BLAGOR TISTIM, KI DELAJO ZA MIR, kajti imenovali se bodo božji otroci.
8.BLAGOR NJIM, KI SO ZARADI PRAVIČNOSTI PREGANJANI, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

Nova zapoved:
Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! (Jn 13,34Jn 13,34
Slovenian: SSP - osnovna izdaja (2001) - SSP3

34 Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!

WP-Bible plugin
)

Pet Cerkvenih zapovedi:
1. Posvečuj zapovedane praznike.
2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sv. maši.
3. Posti se zapovedane postne dni.
4. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto in vsaj v velikonočnem času prejmi Sv. Rešnje Telo.
5. Sklepaj zakon po Cerkvenih določbah.

Šest resnic:
1. Da je Bog.
2. Da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje.
3. Da so tri božje osebe : Oče, Sin in Sveti Duh.
4. Da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal.
5. Da je človeška duša neumrljiva.
6. Da je milost božja za zveličanje potrebna.

Sedem zakramentov:
1. sveti krst,
2. sveta birma,
3. sveta evharistija,
4. sveta pokora,
5. sveto bolniško maziljenje,
6. sveti red (diakonsko, duhovniško in škofovsko posvečenje),
7. sveti zakon

Telesna dela usmiljenja:
1. lačne nasičevati,
2. žejne napajati,
3. popotnike sprejemati,
4. nage oblačiti,
5. bolnike obiskovati,
6. jetnike reševati,
7. mrliče pokopavati.

Duhovna dela usmiljenja:
1. grešnike svariti,
2. nevedne učiti,
3. dvomljivcem prav svetovati,
4. žalostne tolažiti,
5. nadležne prenašati,
6. žaljivcem odpustiti,
7. za žive in mrtve Boga prositi.