Verouk / kateheza 2021/22

Osnovnošolska kateheza

Osnovnošolski verouk je pomemben del otrokove rasti k osebni zrelosti v veri in v življenju z občestvom Cerkve. Otroci se zbirajo pri veroučnih urah od ponedeljka do petka, sodelujejo pri bogoslužju in se udeležujejo še drugih dejavnosti.
Za uspešnost takega oblikovanja je izjemno pomembno sodelovanje s starši otrok, saj je oblikovanje v veri mogoče le, če pri tem sodeluje celotna družina.

skupina dan ura prostor voditelj
OTROŠKI
KATEHUMENAT
ponedeljek 15.00 učilnica p. Janez Papa
1. in 2. razred torek 16.30 učilnica ga. Fani Pečar
3. razred
PRVOOBHAJANCI
ponedeljek 16.00 učilnica p. Janez Papa
4. in 5. razred ponedeljek 17.00 učilnica p. Janez Papa
6. in 7. razred četrtek 17.00 učilnica p. Janez Papa
8. in 9. razred četrtek 16.00 učilnica p. Janez Papa
POBIRMANCI četrtek 15.00 učilnica p. Janez Papa
FRANČIŠKOVI OTROCI (FO)
1. sobota v mesecu 10.00 učilnica p. Janez + animatorji
MINISTRANTI petek 16.00 zakristija p. Janez Papa

Poglej URNIK vseh dejavnosti (v PDF) >>>

V katehetskem letu 2021/22 bomo uporabljali:

1. in 2. razred 1. Božji otrok sem
3. razred 3. Kristjani praznujemo skupaj
4. in 5. razred 5. Znamenja na poti k Bogu + delovni zvezek
6. in 7. razred 7. Kdo je ta + delovni zvezek
8. in 9. razred 8. V življenje + delovni zvezek

Srednješolski verouk

Mlad človek, ki oblikuje svojo življenjsko pot v Cerkvi in preko evangelija, bo gotovo iskal med zelo dobrimi rešitvami svojega življenja. Čeprav se v ponudbi današnjega sveta ponuja mlademu človeku marsikaj bolj uporabnega, je iskanje pravega življenjskega cilja v Cerkvi nekaj posebnega. Pogovarjamo se o temah osebnega zorenja in o aktualnih vprašanjih vere.
Vabimo vas, da se nam pridružite!
Mladinska srečanja vodi br. Janez Papa vsak četrtek ob 20.00.