Verouk / kateheza 2020/21

Osnovnošolska kateheza

Osnovnošolski verouk je pomemben del otrokove rasti k osebni zrelosti v veri in v življenju z občestvom Cerkve. Otroci se zbirajo pri veroučnih urah od ponedeljka do petka, sodelujejo pri bogoslužju in se udeležujejo še drugih dejavnosti.
Za uspešnost takega oblikovanja je izjemno pomembno sodelovanje s starši otrok, saj je oblikovanje v veri mogoče le, če pri tem sodeluje celotna družina.

skupina dan ura prostor voditelj
PREDŠOLSKI
(3-6 let)
torek 17.00 dvorana
1. nadstropje
ga. Sandra Vrbnjak
1. in 2. razred torek 17.00 učilnica ga. Fani Pečar
3. razred
PRVOOBHAJANCI
ponedeljek 16.00 učilnica p. Janez Papa
4. in 5. razred torek 16.00 učilnica p. Franc Kovše
6. in 7. razred četrtek 15.00 učilnica p. Janez Papa
8. in 9. razred
BIRMANCI
četrtek 16.00 učilnica p. Janez Papa
POBIRMANCI četrtek 17.00 učilnica p. Janez Papa
OTROŠKI
KATEHUMENAT
ponedeljek 15.00 učilnica p. Janez Papa

Poglej URNIK v PDF >>>

Srednješolski verouk

Mlad človek, ki oblikuje svojo življensko pot v Cerkvi in preko evangelija, bo gotovo iskal med zelo dobrimi rešitvami svojega življenja. Čeprav se v ponudbi današnjega sveta ponuja mlademu človeku marsikaj bolj uporabnega, je iskanje pravega življenjskega cilja v Cerkvi nekaj posebnega. Pogovarjamo se o temah osebnega zorenja in o aktualnih vprašanjih vere.
Vabimo vas, da se nam pridružite!
Mladinska srečanja vodi br. Janez Papa vsak četrtek ob 17.00.